Because we care

Bij Farmaline weten we dat een gezond bestaan enkel mogelijk is in een gezonde wereld. Daaraan dragen wij alvast ons steentje bij — voor het welzijn van onze klanten en onze werknemers.

Samen naar een duurzame wereld

Graag nemen wij je mee op onze reis naar een gezondere toekomst. Op deze pagina brengen wij op transparante wijze verslag uit over onze projecten op het gebied van Planetary Care, Patient Care en Employee Care.
Lees gerust verder en kom meer te weten over de stappen die wij zetten naar een gezonde samenleving.

Onze reis naar een gezondere toekomst

Actie ondernemen met een positieve wisselwerking voor mens en milieu

Als online apotheek ligt de gezondheid van onze klanten ons uiteraard nauw aan het hart. Daarom denken we ook al aan de toekomst. Wij vinden het namelijk niet alleen belangrijk om onze klanten een snelle en veilige service te bieden, maar ook om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen op het vlak van duurzaamheid. De gezondheid van de planeet is van cruciaal belang voor het welzijn van onze klanten en onze werknemers. Daarom hebben wij besloten hiervoor onze verantwoordelijkheid te nemen.

Elke beslissing heeft gevolgen... en wij zijn geen uitzondering op die regel. Onze missie omvat dus niet alleen de gezondheid van de mens, maar ook die van zijn omgeving. Dat is natuurlijk niet altijd gemakkelijk, en we hebben nog een lange weg te gaan, maar onze reis naar een duurzame toekomst is begonnen en die zetten we stap voor stap verder.

BECAUSE WE CARE

Planetary Care

Klimaatneutrale levering: een duurzaam alternatief

LEES MEER

Planetary Care

Livraisons neutres en carbone : une alternative durable

LEES MEER

Onze meest recente artikels