Because we care

"Als online apotheek houden wij ons dagelijks bezig met gezondheid. Een logische volgende stap is om ook te investeren in de gezondheid van onze planeet — de klimaatbescherming en onze gezondheid gaan namelijk hand in hand."

« En tant que pharmacie en ligne, la santé est au cœur de nos préoccupations et rythme notre quotidien. Pour rester dans cette logique, nous voulons également investir dans la santé de notre planète, car protection de l’environnement et santé vont de pair. »

Planetary Care

Zorg dragen voor onze planeet

Prendre soin de la planète

Mens en milieu zijn nauw met elkaar verbonden. Om het evenwicht tussen beide te bewaren, dragen wij ons steentje bij aan het klimaat — een gezonde omgeving bevordert de gezonde ontwikkeling van de mens en is de belangrijkste voorwaarde voor een goede levenskwaliteit.

L’Homme et son environnement forment un tout indissociable, qu’il convient de maintenir en équilibre. Pour ce faire, nous nous engageons à prendre soin de la planète, car, l’Homme étant tributaire de son environnement pour bien se développer, il s’agit d’une condition sine qua non à une vie de qualité.

Planetary Care

Klimaatbescherming als duurzame voorzorgsmaatregel

Wij zijn en blijven een online apotheek — gezondheid is onze topprioriteit, maar niet onze enige zorg. Naast onze focus op gezondheid, willen wij ook zorg dragen voor de leefwereld van onze patiënten. Voor ons is een gezond leven enkel mogelijk in een gezonde wereld.

Elke dag spannen wij ons in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen: in 2020 hebben we voor het eerst onze CO₂-voetafdruk gemeten en 100% van onze uitstoot gecompenseerd. Bovendien voldoet ons nieuw hoofdkantoor in Sevenum aan de strengste milieunormen en zijn we in onze vestiging in Keulen overgeschakeld op hernieuwbare elektriciteit. Op die manier verminderen we ook onze CO₂-uitstoot.

Ten slotte hebben wij ons aangesloten bij het UN Global Compact Network, het grootste duurzaamheidsinitiatief ter wereld, waarbij organisaties over de hele wereld samenwerken om een verantwoord ondernemingsbeleid op te stellen. Op die manier dragen ze hun steentje bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s) van de Verenigde Naties en aan het klimaatakkoord van Parijs.

La protection de l’environnement, un gage de durabilité

Nous sommes d’abord et avant tout une pharmacie en ligne — la santé est notre spécialité. Toutefois, nous avons également à cœur de contribuer à la santé de notre planète, car nous sommes convaincus qu'une vie saine n’est possible que dans un monde sain.

Jour après jour, nous nous efforçons de réduire notre empreinte écologique : en 2020, nous avons calculé pour la première fois notre empreinte carbone et nous avons compensé 100 % de nos émissions de CO₂. En outre, le tout nouveau bâtiment de notre siège social, situé à Sevenum, répond aux exigences les plus strictes en matière d’environnement et nous utilisons désormais de l'électricité issue d'énergies renouvelables sur notre site de Cologne, ce qui permet également de réduire nos émissions carbones.

Pour renforcer notre engagement, nous avons rejoint le Pacte mondial des Nations Unies, la plus grande initiative mondiale en matière de développement durable. Ce pacte a pour objectif la mise en place d’une politique internationale d’entrepreneuriat responsable. Ainsi, on soutient activement les objectifs de développement durable (ODD's) des Nations unies et les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat.

Planetary Care

Klimaatneutrale levering: een duurzaam alternatief

LEES MEER

Planetary Care

Livraisons neutres en carbone : une alternative durable

LEES MEER

Ontdek meer over Planetary Care