Onze tocht naar een koolstofarme economie

Gletsjers en poolijs smelten, de zeespiegel stijgt, klimaatzones verschuiven en weersextremen, zoals droogtes en overstromingen, komen steeds vaker voor — de opwarming van de aarde heeft ernstige gevolgen. Onze planeet staat op sommige plaatsen en in bepaalde delen van het klimaatsysteem al op het punt om kritische drempels te overschrijden - de zogenaamde kantelpunten. Eens die bereikt zijn, zullen de gevolgen van de klimaatverandering onvoorspelbaar en in sommige gevallen zelfs onomkeerbaar zijn.

De tweegradendoelstelling

In 2015 werd in de slotverklaring van de klimaattop van Parijs de tweegradendoelstelling vastgelegd: elke lidstaat verbindt zich ertoe om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde onder de 2°C te houden ten opzichte van de pre-industriële periode. Idealiter zouden we die temperatuurstijging kunnen beperken tot 1.5°C.

Onze klimaatstrategie: meten, balanceren, verminderen

De opwarming van de aarde beperken tot onder de 2°C lukt alleen als alle bedrijven hieraan samenwerken. Een klimaatneutrale economie is haalbaar en biedt nieuwe mogelijkheden voor de toekomst — wij hebben daarom besloten om hieraan mee te werken door de klimaatdoelstellingen te steunen en onze CO₂-voetafdruk te verkleinen.

Sinds 1 oktober 2020 compenseren wij 100% van onze CO₂-uitstoot, waardoor wij ons een klimaatneutrale onderneming mogen noemen.

Informatie