Because we care

"Als online apotheek staan we klaar om voor jou te zorgen, zodat ook jij een gezond leven kan leiden in een gezonde wereld. Duurzaamheid houdt voor ons ook een sociale verantwoordelijkheid in."

« En tant que pharmacie en ligne, nous avons à cœur de prendre soin de vous afin que vous puissiez vivre une vie saine dans un monde sain. Pour nous, durabilité et responsabilité sociale sont les deux faces d’une même pièce. »

Patient Care

Zorg dragen voor onze samenleving

Prendre soin de la société

Een gezonde wereld is een van onze prioriteiten. Daarbij staat echter de mens voor ons centraal. Wij hebben dus de verantwoordelijkheid op ons genomen om iedereen te helpen een zo gezond mogelijk leven te leiden. Dit geldt zowel voor onze klanten als voor de mensen die we steunen via sociale projecten in samenwerking met onze partners.

Un monde sain : c’est l’une de nos priorités. Cependant, c’est l’Homme qui est au cœur de nos préoccupations. Nous nous sommes donc engagés à aider chaque citoyen à vivre une vie aussi saine que possible. Cet engagement vise aussi bien nos clients que les personnes impliquées dans les actions sociales que nous menons en collaboration avec nos partenaires.

Patient Care

Gezondheidszorg met nadruk op zorg

Zorg dragen voor onze patiënten is de kern van ons bestaan, maar Farmaline is veel meer dan alleen een e-commerce bedrijf. Door het professioneel advies en de ondersteuning van onze apothekers, helpen wij onze klanten om hun algemeen welzijn te verbeteren. Ook de avondbezorging, ons eigen merk RedCare, dat steun biedt aan de noodhulporganisatie CARE International, en onze sociale projecten helpen om onze missie te volbrengen.

Kortom, de term “Gezondheidszorg” leeft bij ons in elk opzicht.

Santé : prendre soin par les soins

Veiller à la santé de nos clients, c’est l’essence même de notre activité, mais Farmaline est bien plus qu'une simple entreprise d'e-commerce. Grâce aux conseils et au soutien de nos pharmaciens, nous sommes capables de contribuer également au bien-être général de nos clients. Qu'il s'agisse des livraisons en soirée, de notre marque propre RedCare, qui soutient les actions de l'organisation d'aide d'urgence CARE International, ou de nos projets sociales, les soins et la santé sont la raison d’être de notre entreprise.