Because we care.

"Iedereen in ons bedrijf heeft een waardevolle verantwoordelijkheid en draagt bij aan de gezondheid van de mens. Maar als bedrijf hebben wij ook een verantwoordelijkheid t.o.v. onze werknemers."

« Chacun de nous a une responsabilité significative dans l’entreprise et contribue à la santé de la population. Mais notre entreprise a également une responsabilité vis-à-vis de ses employé(e)s. »

Employee Care

Zorg dragen voor onze werknemers

Prendre soin de nos employé(e)s

Wij zijn ervan overtuigd dat een gezond leven onmogelijk is zonder een gezonde werkomgeving. Het is dus onze verantwoordelijkheid als bedrijf om onze werknemers daarin tegemoet te komen. Wij zijn er klaar voor om samen maatregelen te nemen waar we allemaal trots op kunnen zijn.

Nous sommes convaincus qu’une vie saine est impossible sans un environnement de travail sain. Il en va de notre responsabilité, en tant qu'entreprise, de répondre aux besoins de nos employé(e)s et nous sommes prêts à convenir de mesures ensemble dont nous pourrons tous être fiers.

Employee Care

Op deze pagina kom je binnenkort meer te weten over hoe we samenwerken aan een gezonde wereld.

Sur cette page, vous découvrirez bientôt comment nous travaillons ensemble à un monde sain.